PROJEKT​ budynek biurowyPracownia KONTIM zajmuje się projektowaniem architektonicznym oraz konstrukcyjnym obiektów budowlanych. Wykonujemy wielowariantowe koncepcje i projekty architektoniczne, projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji. Podejmiemy się zaprojektowania każdego obiektu, od najprostszych budynków garażowych i gospodarczych, poprzez domy jednorodzinne, po wszelkiego rodzaju obiekty handlowe i usługowe. Do realizacji każdego projektu podchodzimy rzetelnie i profesjonalnie, traktując każdego z naszych klientów w sposób indywidualny. Staramy się, aby finalny efekt sprostał Państwa wymaganiom i oczekiwaniom.

Działalność firmy nie ogranicza się tylko do fazy projektowej - oferujemy również nadzór autorski, gwarantujemy profesjonalną obsługę na wszystkich etapach projektu i realizacji budynku. Podczas całego procesu inwestycyjnego służymy doradztwem w zakresie Prawa budowlanego, oferujemy pomoc przy czynnościach formalno-prawnych i uzyskaniu dokumentów źródłowych.

W oparciu o współpracę z zaufanymi projektantami i biurami branżowymi jesteśmy w stanie zaoferować Państwu również:

 • opinie i badania geotechniczne gruntu,
 • geodezyjne opracowania kartograficzne, w tym mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne mapy powykonawcze itp.,
 • projekty architektury ogrodów i terenów zielonych,
 • projekty architektury wnętrz.


Działalność pracowni projektowej KONTIM kierujemy do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji publicznych.

Architektura

Oferujemy szeroko rozumiane usługi projektowania architektoniczno-budowlanego, od projektów koncepcyjnych, przez projekty budowlane, po projekty wykonawcze. Opracowujemy:

 • Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obiektów budowlanych:
  • domy jednorodzinne i budynki rekreacyjne
  • budynki wielorodzinne
  • budynki biurowe
  • budynki magazynowe
  • obiekty handlowe
  • obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, domy opieki itd.
  • obiekty produkcyjne
 • Adaptacje projektów typowych i projekty zagospodarowania terenu,
 • Projekty zamienne, remonty i modernizacje,
 • Inwentaryzacje budowlane, legalizacja samowoli budowlanych,
 • Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Doradztwo techniczne,
 • Wizualizacje 3D.

Współpraca z naszymi klientami przebiega najczęściej wg poniższego schematu:

Etap I – koncepcja:

 • określenie na podstawie preferencji, potrzeb i możliwości klienta, standardu realizacji inwestycji,
 • wstępna koncepcja budynku i zagospodarowania terenu,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów,


Etap II – projekt budowlany:

 • uzyskanie uzgodnień, opinii odpowiednich organów,
 • wybór technologii oraz podstawowego wyposażenia budynku,
 • stworzenie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
 • złożenie kompletnego projektu w urzędzie,


Etap III - projekt wykonawczy:

 • dobór materiałów oraz wykończenia i wyposażenia budynku,
 • opracowanie rysunków wykonawczych branżowych i konstrukcji budynku,
 • nadzory i koordynacja nad przebiegiem prac budowlanych,
 • na życzenie naszych klientów wykonujemy projekty aranżacji wnętrz oraz terenów zielonych.

Konstrukcja

Nasz dział projektowania konstrukcji budowlanych opracuje dla Państwa:

 • Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji żelbetowych, drewnianych, murowych i stalowych,
 • Obliczenia statyczne,
 • Projekty wzmocnień i napraw elementów konstrukcji budowlanych,
 • Oceny i analizy istniejących obiektów budowlanych pod kątem zmiany przeznaczenia tj. nadbudowa, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego     części,
 • Doradztwo techniczne,
 • Nadzór autorski


Jesteśmy otwarci również na współpracę z zewnętrznymi biurami architektonicznymi i samodzielnymi projektantami. Nie stronimy od nietypowych i wymagających rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowych materiałów i metod. Uważamy, że dobrze zaprojektowana konstrukcja nie tylko uzupełnia, ale także kształtuje estetykę budynku. Takie podejście gwarantuje zgodną i efektywną współpracę.

Ekspertyzy

Naszą ofertę w zakresie sporządzania ekspertyz technicznych kierujemy w szczególności do osób planujących wszelkiego rodzaju rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków, a także do:

 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców i nieruchomości;
 • biur i pośredników nieruchomości;
 • architektów i biur projektowych,
 • firm wykonawczych z branży budowlanej;


Ekspertyzy techniczne, które wykonujemy, są niezbędne także w przypadkach wznoszenia obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków lub przy pracach budowlanych realizowanych na obiektach zabytkowych.

Nadzór

Naszych klientów wspieramy także na etapie wykonawstwa, dla tego w swojej ofercie możemy zaproponować:

 • nadzór autorski,
 • nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • doradztwo techniczne,
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych przy odbiorze budynku.


W ramach naszej współpracy pomagamy także przy wyborze firm wykonawczych i dostawców materiałów budowlanych.