Architekt konstrukcje budowlane wołominOferujemy szeroko rozumiane usługi projektowania architektoniczno-budowlanego, od projektów koncepcyjnych, przez projekty budowlane, po projekty wykonawcze. Opracowujemy:

 • Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obiektów budowlanych:
  • domy jednorodzinne i budynki rekreacyjne
  • budynki wielorodzinne
  • budynki biurowe
  • budynki magazynowe
  • obiekty handlowe
  • obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, domy opieki itd.
  • obiekty produkcyjne
 • Adaptacje projektów typowych i projekty zagospodarowania terenu,
 • Projekty zamienne, remonty i modernizacje,
 • Inwentaryzacje budowlane, legalizacja samowoli budowlanych,
 • Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Doradztwo techniczne,
 • Wizualizacje 3D.

Współpraca z naszymi klientami przebiega najczęściej wg poniższego schematu:

Etap I – koncepcja:

 • określenie na podstawie preferencji, potrzeb i możliwości klienta, standardu realizacji inwestycji,
 • wstępna koncepcja budynku i zagospodarowania terenu,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów,


Etap II – projekt budowlany:

 • uzyskanie uzgodnień, opinii odpowiednich organów,
 • wybór technologii oraz podstawowego wyposażenia budynku,
 • stworzenie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
 • złożenie kompletnego projektu w urzędzie,


Etap III - projekt wykonawczy:

 • dobór materiałów oraz wykończenia i wyposażenia budynku,
 • opracowanie rysunków wykonawczych branżowych i konstrukcji budynku,
 • nadzory i koordynacja nad przebiegiem prac budowlanych,
 • na życzenie naszych klientów wykonujemy projekty aranżacji wnętrz oraz terenów zielonych.